Close

Looking for something?

Close

This product is added to your list of quotes

Product

Quantity

product

Product name

delete
product

Product name

delete
product

Product name

UNIPHOS ТРЪБИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГАЗ

С тръбите на Uniphos можете да измерите голям брой от токсичните газове и пари.Засичащите газ тръби краткосрочно откриват и измерват вредните газове или пари.
Тези тръбички се използват например за определянето на токсичен газ в канализацията,шахти, контейнери, цистерни или други затворени пространства,където електрохимичните сензори не могат да помогнат.

Така благодарение на тръбите могат да бъдат засечени и измерени над 300 различни видове газове.

Ето и част от газовете които са измерими с тръбите Uniphos:

 • Фосфин
 • Бензен
 • Толуол
 • Ксилол
 • Въглеводороди
 • Амоняк
 • Метил бромид
 • Хлор
 • Меркаптани
 • Амини
 • Формалдехидът
 • Сероводород
 • Кислород
 • Въглероден диоксид
 • Въглероден окис
 • Ацетон
 • Алкохол
 • Циановодород
 • Азотен диоксид

Uniphos в момента е най-конкурентната марка на тръби за откриване на газ на световния пазар.благодарение на изключително точните измервания,комбинирани с най-ниската цена на която можете да се натъкнете на европейския пазар.

Производител ISO 9001, и е в съответствие с Европейския стандарт EN1231 за газопроводните тръби детекторни системи.

Interested? Contact us!

Fill in your information to get a quotation!

Product information

-
T +31 (0) 10 27 999 91
F +31 (0) 10 44 141 42
E export@7solutions.com
W www.7solutions.com
CoC 24450204
VAT NL.8202.88.949.B01
A
 • Hoofdweg 36A
 • 2908LC
 • Capelle aan den IJssel
 • The Netherlands
Want to become a distributor for Uniphos products?
I want to become a distributor