Close

Looking for something?

Close

This product is added to your list of quotes

Product

Quantity

product

Product name

delete
product

Product name

delete
product

Product name

UNIPHOS REAGENSRÖR

Ett stort antal giftiga gaser och ångor kan mätas med Uniphos gasdetekteringsrör (reagensrör, analysrör, gasdetektering rör/tubes). De används för fastställande av giftig gas i avlopp, skorstenar, containers, tankar eller i andra inneslutna utrymmen. Gasdetekteringsrör möjliggör specifika mätningar där elektroniska sensorer inte fungerar. Vi erbjuder ett utbud på mera än 300 olika Uniphos gasdetekteringsrör.


Vanliga gaser som kan mätas med Uniphos rör:

 • Fosfin
 • Bensen
 • Toluen
 • Xylen
 • Kolväten
 • Ammoniak
 • Metylbromid
 • Klor
 • Merkaptaner
 • Aminer
 • Formaldehyd
 • Svavelväte
 • Syre
 • Koldioxid
 • Kolmonoxid
 • Aceton
 • Alkohol
 • Vätecyanid
 • Kvävedioxid

Uniphos är för närvarande det mest konkurrenskraftiga märket för gasdetekteringsrör på världsmarknaden, som kombinerar extremt noggranna mätningar med lägsta möjliga pris. Uniphos är ISO 9001 certifierat och uppfyller EN1231 Europeisk standard för gasdetekteringsrörsystem.

Interested? Contact us!

Fill in your information to get a quotation!

Product information

-
T +31 (0) 10 27 999 91
F +31 (0) 10 44 141 42
E export@7solutions.com
W www.7solutions.com
CoC 24450204
VAT NL.8202.88.949.B01
A
 • Hoofdweg 36A
 • 2908LC
 • Capelle aan den IJssel
 • The Netherlands
Want to become a distributor for Uniphos products?
I want to become a distributor