Close

Looking for something?

Close

This product is added to your list of quotes

Product

Quantity

product

Product name

delete
product

Product name

delete
product

Product name

UNIPHOS PRØVERØR

Mange forskjellige giftige gasser og damper kan måles med Uniphos gassdeteksjonsrør (prøverør). De brukes til å oppdage og bestemme giftige gasser i kloakker, sjakter, containere, tanker og andre trange rom. Gassdeteksjonsrørene kan foreta spesielle målinger der dette ikke er mulig for elektroniske sensorer. Vi kan tilby over 300 forskjellige Uniphos gassdeteksjonsrør.
Vanlige gasser som kan måles med Uniphos-rør:

 • Fosfin
 • Benzen
 • Toluen
 • Xylen
 • Hydrokarboner
 • Ammoniakk
 • Metylbromid
 • Klor
 • Merkaptaner
 • Aminer
 • Formaldehyd
 • Hydrogensulfid
 • Oksygen
 • Karbondioksid
 • Karbonmonoksid
 • Aceton
 • Alkohol
 • Hydrogencyanid
 • Nitrogendioksid
Uniphos er nå det mest konkurransedyktige merket innen gassdeteksjonsrør på verdensmarkedet og kan tilby ekstremt nøyaktige målinger i kombinasjon med svært lave priser. Uniphos er sertifisert i henhold til ISO 9001 og oppfyller kravene i EN1231, som er EUs standard for gassdetektorrør.

Interested? Contact us!

Fill in your information to get a quotation!

Product information

-
T +31 (0) 10 27 999 91
F +31 (0) 10 44 141 42
E export@7solutions.com
W www.7solutions.com
CoC 24450204
VAT NL.8202.88.949.B01
A
 • Hoofdweg 36A
 • 2908LC
 • Capelle aan den IJssel
 • The Netherlands
Want to become a distributor for Uniphos products?
I want to become a distributor