Close

Looking for something?

Close

This product is added to your list of quotes

Product

Quantity

product

Product name

delete
product

Product name

delete
product

Product name

UNIPHOS GASPRØVERØR

Et stort antal forskellige giftgasser og dampe kan måles med Uniphos gasprøverør (gasdetektionsrør). De bruges til registrering af giftgasser i kloakker, skakter, containere, tanke eller andre lukkede rum. Gasprøverørene giver konkrete målinger, når elektroniske følere ikke kan. Vi tilbyder en vifte af mere end 300 forskellige Uniphos gasprøverør.
Almindelige gasser, der kan måles med Uniphos  rør:

 • Phosphin
 • Benzen
 • Toluen
 • Xylen
 • Kulbrinter
 • Ammoniak
 • Methylbromid
 • Klor
 • Mercaptaner
 • Aminer
 • Formaldehyd
 • Svovlbrinte
 • Oxygen
 • Kuldioxid
 • Kulilte
 • Acetone
 • Alkohol
 • Hydrogencyanid
 • Nitrogendoxid

Uniphos er i øjeblikket det mest konkurrencedygtige mærke af gasprøverør på verdensmarkedet, og det kombinerer ekstremt nøjagtige målinger med den lavest mulige pris. Uniphos er ISO 9001-certificeret og opfylder den europæiske EN1231-standard for rørbaserede gasdetektorsystemer.

Interested? Contact us!

Fill in your information to get a quotation!

Product information

-
T +31 (0) 10 27 999 91
F +31 (0) 10 44 141 42
E export@7solutions.com
W www.7solutions.com
CoC 24450204
VAT NL.8202.88.949.B01
A
 • Hoofdweg 36A
 • 2908LC
 • Capelle aan den IJssel
 • The Netherlands
Want to become a distributor for Uniphos products?
I want to become a distributor